Pielgrzymka Dzieci Komunijnych do Krakowa – 25.07.20