Stare zdjęcia

stary ołtarz
ołtarz z 1916 roku
chrzcielnica
Ks. Antoni Christoph z chórem
ok. 1911 rok
kaplica modrzewiowa ok. 1911 rok
katakumby
katakumby podczas rozbiórki
stara plebania 1911 rok
kościół przed 1925 rokiem