Informacje o dotacjach

Na realizację prac przy kościele parafialnym otrzymano następujące dotacje:

  • 2016, Ratunkowe prace konserwatorskie przy elewacji gotyckiego kościoła – etap II – dofinansowano ze środków Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Województwa Łódzkiego;
  • 2017, Prace konserwatorskie przy elewacji i fundamentach kościoła – etap III (prezbiterium: ściana południowa i część ściany wschodniej) – dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Województwa Łódzkiego;
  • 2017, Prace przy elewacji i fundamentach kościoła – etap IV – północna część prezbiterium – dofinansowano ze środków Funduszu Kościelnego;
  • 2018, Prace przy elewacji i fundamentach kościoła – etap V – dofinansowano ze środków Województwa Łódzkiego;
  • 2019, Prace konserwatorskie przy elewacjach i fundamentach kościoła – etap VI: część ściany zachodniej i ściana południowa nawy z babińcem oraz wieża – dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;  
  • 2020, Prace przy dachu i wieży świątyni – etap I – dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2021, Mierzyn, kościół parafialny pw. św. Mikołaja BW w Mierzynie (XV w.): Prace przy sygnarturce i szczycie nad prezbiterium – dofinansowano ze środków finansowych Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z budżetu państwa w kwocie 57 600,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi: 58 471,15 zł. Zadanie obejmuje prace przy konstrukcji i pokryciu kopuły sygnaturki, przy tynkowanej i ceglanej części elewacji szczytu nad prezbiterium oraz więźbie dachowej nad kruchtą.

2022, Mierzyn, kościół parafialny pw. św. Mikołaja BW w Mierzynie (XV w.):remont dachu kościoła – etap III – dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach programu „Ochrona zabytków” w kwocie 239 163,95 zł. Całkowita wartość zadania wynosi: 246 678,66 zł. Zadanie obejmuje remont konstrukcji dachu nad prezbiterium i zakrystią, przykrycie dachówką południowej części dachu

prezbiterium, usunięcie blachy i położenie papy na północnej części dachu prezbiterium i nad zakrystią — bez szczytu prezbiterium.

2022, Mierzyn, kościół parafialny pw. św. Mikołaja BW w Mierzynie (XV w.): remont części zachodniej elewacji wieży kościoła – dofinansowano ze środków finansowych Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z budżetu państwa w kwocie 38 000,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 39 379,03 zł. Zadanie obejmuje remont części zachodniej elewacji wieży kościoła.

2023, Mierzyn, kościół parafialny pw. św. Mikołaja BW w Mierzynie (XV w.): remont elewacji i dachu kościoła – etap IV – dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach programu „Ochrona zabytków” w kwocie 246 413,53 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 247 803,72 zł. Zadanie obejmuje remont pozostałego fragmentu więźby dachowej wraz z pokryciem nad prezbiterium, zakrystią i absydą oraz remont południowej części elewacji wieży kościoła.

2023, Mierzyn, kościół parafialny pw. św. Mikołaja BW w Mierzynie (XV w.): remont pozostałej części elewacji wieży i szczytu kościoła – dofinansowano ze środków finansowych Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z budżetu państwa w kwocie 64 000,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 64 344,50 zł. Zadanie obejmuje kontynuację prac przy elewacji północnej części wieży i szczytu kościoła

Obsługę dotacji zapewnia ORDO sp. z o.o.