Informacje o dotacjach

Na realizację prac przy kościele parafialnym otrzymano następujące dotacje:

  • 2016, Ratunkowe prace konserwatorskie przy elewacji gotyckiego kościoła – etap II – dofinansowano ze środków Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Województwa Łódzkiego;
  • 2017, Prace konserwatorskie przy elewacji i fundamentach kościoła – etap III (prezbiterium: ściana południowa i część ściany wschodniej) – dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Województwa Łódzkiego;
  • 2017, Prace przy elewacji i fundamentach kościoła – etap IV – północna część prezbiterium – dofinansowano ze środków Funduszu Kościelnego;
  • 2018, Prace przy elewacji i fundamentach kościoła – etap V – dofinansowano ze środków Województwa Łódzkiego;
  • 2019, Prace konserwatorskie przy elewacjach i fundamentach kościoła – etap VI: część ściany zachodniej i ściana południowa nawy z babińcem oraz wieża – dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;  
  • 2020, Prace przy dachu i wieży świątyni – etap I – dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Obsługę dotacji zapewnia ORDO sp. z o.o.