Intencje

17 – 23 stycznia 2022

Poniedziałek 17 styczniaśw. Antoniego

17.00 + Józefa Cieślika – od córki Iwony z mężem z dziećmi i wnukami.

          + Ks. Witolda Gliszczyńskiego – od Eweliny i Jarka z rodzinami.

17.30 + Genowefę Chlebicz – od syna Stefana z żoną.

Wtorek 18 stycznia

17.00 + Henrykę Jeż – od córki Joli z mężem.

          + Mariana Pałychę – od wnuczka Franciszka.

17.30 + Zbigniewa Majchrzaka – od Janka Kijańskiego z żoną.

Środa 19 styczniaśw. Józefa Sebastiana Pelczara

17.00 + Danka Wiernickiego.

Czwartek 20 stycznia

17.00 + Zofię Kulig – od córki Gosi z mężem Włodkiem.

          + Zofię Kulig – od córki Wiesławy z dziećmi.

17.30 + Henryka Olczyka – od Henryka Bulińskiego z rodz.

Piątek 21 stycznia św. Agnieszki

17.00 – ZBIOROWA ZA ZMARŁYCH:

+ Jadwigę Baran.

+ Ziemowita Piątkowskiego.

+ Jana Dobrysiewicza.

+ Mirosława Andersa.

+ Mirosława Skrobka.

+ Ewę Wachura.

+ Zdzisława Dzierża.

+ Teresę Komar.

+ Janinę Marcioch.

+ Genowefę Skrobek.

+ Tatianę Bielas.

+ Genowefę Olczyk (zd. Bełdowska) – od wnuczki Kasi z mężem i córką.

+ Wojciecha Mroczkowskiego /w 5 r. śm./ – od żony Agnieszki.

+ Zdzisława Turniaka – od synowej Lesławy z córkami.

+ Mariannę Zając – od Joanny i Bogdana Wandziel z rodz.

+ Elżbietę Wudel – od LKS Mierzyn.

+ Stefanię Jeż – od Ryszarda Kwietnia z rodz.

+ Wiesława Ziemskiego – od Andrzeja i Teresy z rodz.

+ Stanisławę Kałuża, Mariannę Jana Wątroba.

17.30 + Zofię Merk – od wnuczków.

          + Reginę Olczyk – od sąsiadów Marosków.

Sobota 22 stycznia

17.00 + Mariannę Feliksa Olczyków, Zofię Bronisława Dudków, Władysława Kwaśniaka.

           + Renarda Skrobka /w 46 r. śm./, Bronisławę Adama Nicińskich.

17.30 + Eugeniusza Olczyka – od córki Joli.

           + Władysławę Pełka – od syna Piotra z rodz.

Niedziela 23 styczniaIII NIEDZIELA ZWYKŁA

09.00 + Grzegorza Misztelę – od wnuków.

10.15 – SZCZEPANOWICE + Mariannę Zając – od mieszkańców Szczepanowic.

10.30 – TOMAWA + Zbigniewa Stobieckiego, Jana Janinę Weronikę Leszka Krasoniów.

12.00 – ZA PARAFIAN.

          – W 18 r. ur. Wiktorii Odrzywół.

16.00 + Władysława Bolesławę Henryka Antoniego Teresę Marusińskich, Bolesława Bolesławę Barbarę Mariannę Czesławę Stanisława Jakubików.