Intencje

19 – 26 czerwca 2022

Niedziela 19 czerwcaXII NIEDZIELA ZWYKŁA

09.00 + Mariannę Czesława Sławomira Zdzisława Kumorów, zm. z rodz. Woźniaków.

10.15 – SZCZEPANOWICE + Janinę Łakomy, Łucję Stanisława Mariannę Kraków.

10.30 – TOMAWA + Elżbietę /w 14 r. śm./ Stanisława Mariannę Tadeusza Jerzego Grzankowskich.

12.00 – ZA PARAFIAN.

          – W 18 r. ur. Patrycji Lipińskiej – od rodziców i rodzeństwa.

          – W 18 r. ur. Szymona.

          – O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla mamy Zdzisławy z ok. 70 r. ur.

15.45 – NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE

16.00 + Janinę Józefa Annę Waldemara Matuszczyków.

Poniedziałek 20 czerwca

17.00 + Witolda Warchoła – od synowej Niny z dziećmi.

          + Henryka Bełdowskiego – od teściów Śniegów.

17.40 + Zofię Ślipko – od rodzeństwa Moniki z rodzinami.

          + Zdzisława Szcześnika – od Barbary Wengier z rodz.

Wtorek 21 czerwca św. Alojzego Gonzagi

17.00 + Zofię Kulig – od rodz. Lisów i Odrzywołów.

          + Zofię Kulig – od rodz. Cieślików i Ewiaków.

17.40 + Fabiana Majchrzaka – od Karoliny i Kuby.

          + Zofię Lalek – od chrześniaka Sławka z rodz.

Środa 22 czerwca

17.00 + Zofię Merk /w 6 r. śm./

17.40 + Józefa Cieślika – od Ryszarda Jeża z rodz.

Czwartek 23 czerwcaUroczystość Narodzenia Jana Chrzciciela

17.00 + Zofię Władysława Misztelów, Annę Stanisława Olejników, Danka Wiernickiego, Arkadiusza Pielużka, zm. z rodz. Misztelów, Olczyków i Olejników.

          + Wacławę Andrych – od wnuczka Konrada z rodz.

Piątek 24 czerwcaUroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

08.00 – Msza św. na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego.

17.00 + Jana Stemplewskiego, Jana Krawczyka, zm. z rodz. Krawczyków, Stemplewskich i Perczyńskich.

          + Jana Wachurę.

17.30 + Jana Stefanię Zofię Grzegorza Owczarków, Katarzynę Osuch, zm. z rodz. Owczarków i Stanisławaskich.

Sobota 25 czerwcaNiepokalanego Serca NMP

15.00 – ŚLUB: Justyna Sadzińska – Radosław Wudel.

16.00 – ŚLUB: Dominika Odrzywół – Mateusz Roksela.

17.00 + Jana Helenę Bułacińskich, Jana Mariannę Józefę Jolantę Mariana Kazimierza Pawłowskich.

          + Jana Nicińskiego.

17.30 + Wandę Mieczysława Sieroniów, zm. z rodz. Sieroniów i Rakoczych.

Niedziela 26 czerwcaXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

09.00 + Radosława Stanisława Kwietniów, Stanisławę Stanisława Jeżów, zm. z rodz Kwietniów, Kopańskich i Owczarków.

10.15 – SZCZEPANOWICE + Jarosława Karlińskiego, Jana Kazimierę Wozignojów, Helenę Stanisława Kraków.

10.30 – TOMAWA – W 25 r. ślubu Ilony i Waldemara.

12.00 – ZA PARAFIAN.

          – Jana /w 1 r. ur./, Leny /w 6 r. ur./ Rzeszutko – od rodziców i dziadków.

          – O Boże błogosławieństwo w 40 r. ur. i 20 r. ślubu.

15.45 – NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE

16.00 + Jana Skrobka – od córek.