Intencje

NIEDZIELA 21 kwietnia IV NIEDZIELA WIELKANOCNA

09.00 + Jana Cezarego Nowaków, Bronisławę Stanisława Henryka Mielczarków, Irenę Wacława Szmitów.

10.15 – SZCZEPANOWICE + Stanisławę Józefa Andrzeja Chruścików, Andrzeja Kubicza.

10.30 – TOMAWA + Annę Świątek, Jana Weronikę Olczyków.

12.00 – ZA PARAFIAN.

          – W 1 r. ur. Kacpra – od dziadków.

16.00 + Stanisława Kwaśniaka /w 12 r. śm./

Poniedziałek 22 kwietnia

17.00 + Kazimierza Wozignoja, Genowefę Mariana Pabichów, Helenę Sylwię Andrzeja Kluchcińskich.

          + Leokadię Jureńczyk – od rodz. Adamczyków.

18.00 – TOMAWA + Ryszarda Jeża – od sąsiadów Madejów.

Wtorek 23 kwietniaUroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika.

17.00 + Wojciecha Lipińskiego /imieninowa./

          + Aleksandra Imielczyka – od siostry Grażyny z rodz.

17.30 + Jana Królikowskiego – od rodz. Studniarków i Szmidtów.

Środa 24 kwietnia

17.00 + Teresę Hajniak – od koleżanek z Teklina.

Czwartek 25 kwietnia Święto św. Marka, ewangelisty

17.00 + Krystynę Ignacego Stanisławę Grzegorza Banaszczyków.

          + Zenona Lisa – od teściowej z Białocina.

17.30 + Waldemara Jeża – od brata Rafała.

Piątek 26 kwietnia

17.00 + Emilię Dolot – od rodz. Kiełbów.

          + Franciszka Dolota – od kuzynki Wandy z rodz.

17.30 + Mariannę Borczuch – od rodz. Kubiczów.

Sobota 27 kwietnia

17.00 + Jana Mariannę Józefa Sowów, Teresę Stefana Dolotów, Władysława Szczepańskiego.

NIEDZIELA 28 kwietnia V NIEDZIELA WIELKANOCNA

09.00 + Mariannę Jana Jana Józefa Skrobków, Franciszka Zofię Sowów.

10.15 – SZCZEPANOWICE + Marzenę Gajda, zm. z rodz. Gajdów i Szymańskich.

10.30 – TOMAWA + Janinę Antoniego Leszka Skrobków, Karola Olczyka.

12.00 – ZA PARAFIAN.

          – Dziękczynna za otrzymane z ok. 60 lecia małżeństwa Jadwigi i Adama z prośbą o dalsze błogosławieństwo.

16.00 + Stanisława Janinę Elżbietę Tadeusza Zdzisława  Szczepańskich, Józefa Zaborowskiego, zm. z rodz. Zaborowskich, Zofię Jabłkowską.