Duszpasterze

Proboszcz: Ks. kan. mgr. Mirosław Orzechowski- od 01 lipca 2019

Wikariusz: Ks. mgr. Michał Wątroba – od 01 lipca 2019